MVO/duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.[bron Wikipedia].

VSU ondersteunt en onderschrijft deze benadering. Het MVO beleid binnen VSU is gebaseerd op deze triple p benadering:

Profit
Natuurlijk VSU is een commerciële bedrijf. Binnen haar financiële en commerciële doelstellingen probeert VSU een bijdrage te leveren aan haar omgeving.

Planet
VSU ziet het als haar maatschappelijke plicht om in haar werkplaats het milieu zo min mogelijk te belasten met oliën vetten en andere afvalstoffen. In de operationele bedrijfsvoering is het milieu een belangrijk beleidsonderwerp.

VSU vindt MVO belangrijk en wil hier de komende jaren verder invulling aan geven.