Keuren / certficeren

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie:


VSU heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in het keuren en certificeren. VSU heeft gecertificeerde keurmeesters die keuringen verrichten bij u op locatie of in onze eigen werkplaats.

Valbeveiliging (NEN-EN 365)
Onder valbeveiligingsmiddelen vallen bijvoorbeeld harnasgordels, valdempers, levenslijnen en de accessoires die deze middelen met zich meebrengen. De wet schrijft voor dat ook deze middelen periodiek geïnspecteerd worden.

Trappen en ladders (NEN 2484)
NEN 2484 geeft termen, definities en eisen voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal. De norm wordt toegepast bij draagbaar klimmaterieel dat bedoeld is om staand te worden gebruikt. De wet schrijft voor dat ook deze middelen periodiek geïnspecteerd worden.

Keuren en certificeren volgens de werkvoorschriften van de EKH.

  • Kettingwerk;
  • Hijsbanden;
  • Hijsmiddelen: pallethaken, platenklemmen, stenenklemmen, etc.. ;
  • Kettingtakels: hand kettingtakels en elektrische kettingtakels (NEN 3140);
  • Op maat gemaakte hijsmiddelen;
  • Manbakken, Kraan containers, evenaars / uithouders, kraanhaken, wartelhaken, pothaken, etc..

VSU is EKH (Erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen) gecertificeerd. De EKH heeft zich ten doel gesteld de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Daartoe heeft de EKH ten behoeve van beide secties werkvoorschriften opgesteld. De aangesloten bedrijven verplichten zich bij levering, keuring en beproeving van hijs- en hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen. Bedrijven die lid zijn van één der of beide secties en licentiehouders worden jaarlijks door een onafhankelijke auditor beoordeeld, aan de hand van de EKH Checklist. Hierbij wordt ondermeer gecontroleerd op de naleving van de werkvoorschriften. Tevens wordt daarbij de uitvoering van de verrichte keuringen en de deskundigheid van de keurmeesters beoordeeld.

Kraankeuringen / afzetsysteem keuringen
VSU voert naast reparaties en periodiek onderhoud ook de jaarlijks wettelijke verplichte keuringen uit aan uw kraan of afzet systeem. Autolaadkranen en containersystemen worden intensief gebruikt. Om de vereiste veiligheid te kunnen waarborgen, is in de ARBO wet een jaarlijkse keuring verplicht gesteld. Bij controle moet u het keuringsbewijs kunnen tonen. Bovendien is het keuringsbewijs een belangrijk document voor de verzekeringsmaatschappij. VSU heeft gecertificeerde keurmeesters in dienst.

Wat voor service kan VSU u bieden:
Alles wat wij repareren en keuren komt bij ons in het systeem te staan, zodat wij weten wat er gerepareerd is en wanneer wij u moeten bellen voor de jaarlijkse keuring. Na de inspectie houden wij u op de hoogte wat er gedaan moet worden en wat de kosten zijn.